Układa i rozkłada stos pojemników w łatwy, ale szybki i skuteczny sposób

Poza różnymi rodzajami składanych i sztywnych skrzynek, system może przetwarzać skrzynki z uchwytami i skrzynki z gniazdami. W zależności od wydajności na godzinę i rodzaju produktu, nasze systemy ułożą lub rozłożą stos od dołu lub od góry oraz wykonają tę czynność dla jednego lub kilku stosów jednocześnie. Maszyna działa jako system wolnostojący, ale może także być zintegrowana na linii produkcyjnej.

Stapelaar Ontstapelaar

Firma Numafa ma kilka (de)sztaplarek do układania/rozkładania stosów różnych produktów w łatwy, ale za to szybki i skuteczny sposób. Maszyny można podzielić na trzy rodzaje:

  • (De)sztaplarka skrzynek
  • (De)sztaplarka pojemników
  • (De)sztaplarka palet


(De)sztaplarka pojemników
(De)sztaplarka pojemników układa i rozkłada stos pojemników w łatwy, ale szybki i skuteczny sposób. Może ona przetwarzać zarówno składane, jak i sztywne pojemniki. W zależności od wydajności i masy pojemnika, dostarczane są różne rodzaje (de)sztaplarek. Maszyna działa jako system wolnostojący, ale może także być zintegrowana na linii produkcyjnej. 

Pojemniki są często myte od spodu z otwartymi bokami. Dlatego muszą zostać przechylone przed lub po procesie mycia. Po ułożeniu lub rozłożeniu stosu pojemników, istnieje również możliwość zastosowania automatycznego systemu przechylającego. W zależności od wydajności i masy pojemników, można do tego zastosować kilka rodzajów systemów.
 

(De)sztaplarka palet
(De)sztaplarka palet układa i rozkłada stos palet w łatwy, ale szybki i skuteczny sposób. W zależności od wydajności i masy palet, dostarczane są różne rodzaje (de)sztaplarek. Maszyna działa jako system wolnostojący, ale może także być zintegrowana na linii produkcyjnej. Poza paletami, ta (de)sztaplarka może także układać lub rozkładać przekładki, przekładki odległościowe lub górne ramki.

Optional for this machine


  • De)sztaplarki od dołu
  • (De)sztaplarki od góry
  • (De)sztaplarki łączników poprzecznych (stos powiązany)
  • (De)sztaplarki przechylane
  • (De)sztaplarki z robotem
  • Sztaplarki ponoszone
  • Minisztaplarka