Natychmiast po procesie mycia produkty można przetransportować przez sekcję nadmuchu za pomocą przenośnika z napędem łańcuchowym. Tutaj produkty są otaczane przez różne otwory nadmuchu powietrza, podłączone do jednego lub wielu wentylatorów. Z powodu dużej prędkości powietrza zostanie usunięta większość pozostałej na produkcie wilgoci.

Ecm Afblaas

Możliwości sekcji nadmuchu:

  • W zależności od budowy produktu można wybrać wentylatory odśrodkowe, które wytwarzają duże ilości powietrza przy względnie niskim ciśnieniu.
  • W zależności od budowy produktu, dostępne są wentylatory bocznokanałowe, które wytwarzają powietrze o dużej prędkości przy wysokim ciśnieniu, ale przy względnie małej ilości powietrza.
  • Poza tym można zastosować połączenie wyżej wymienionych dwóch wentylatorów.