Numafa Cleaning & Automation specjalizuje się w automatyzacji procesów produkcji. We współpracy z firmą Van Rennes Industrial Automation zapewniamy pełną kontrolę nad maszyną, łącznie z monitorowaniem danych i systemem informacji o zarządzaniu. Pracujemy, wykorzystując najnowsze technologie i pomagamy zapewnić aktualność istniejących systemów. Na tej stronie można znaleźć informacje o możliwościach.

1. System wizyjny

Firma Numafa daje możliwość zastosowania w procesie produkcyjnym systemu wizyjnego. System wizyjny to system sterujący, który monitoruje proces za pomocą kamery. W ten sposób nośniki nieprawidłowych produktów są wykrywane na wczesnym etapie. Rozwijamy aplikacje dostosowane do potrzeb klienta oraz inwestujemy w najnowsze technologie. Mocne strony systemu wizyjnego:

 • Zautomatyzowane identyfikowanie nośników produktów
 • Szybki, dokładny i niezawodny 
 • Zapewnianie jakości dzięki kontroli procesu produkcji
 • Większa wydajność procesu produkcji 
Mis Vierkant

2. System informacji o zarządzaniu

Procesy produkcyjne są złożone i dlatego mieć pełną kontrolę w miejscu produkcji. Dlatego firma Numafa opracowała system informacji o zarządzaniu, gdzie można zobaczyć w czasie rzeczywistym oraz historyczne informacje dotyczące nośników produktów. System monitoruje wszystkie żądane parametry procesu (mycia) i daje osobie zarządzającej narzędzie do kierowania. Poza tym można wyświetlać automatyczne raporty, gdy proces przekracza ustawione parametry. W ten sposób można zagwarantować jakość (mycia) dla wszystkich zaangażowanych stron.

Charakterystyka systemu informacji o zarządzaniu:

 • Bezpośredni dostęp online i wyświetla żądane dane
 • Większa wydajność procesu produkcji
 • Zapewnianie jakości dzięki kontroli procesu produkcji
 • Podgląd na zagrożenia i możliwość ich kontroli
Robot Installatie Vierkant

3. Automatyzacja robota

Aby proces produkcji był szybszy, bardziej wydajny i dokładny, możemy wdrożyć automatyzację robota w procesie. Można to zastosować w różny sposób. Na przykład do (de)paletyzacji, ale również do ładowania nośników produktów. Charakterystyka automatyzacji robota:

 • Zapewnianie jakości
 • Odpowiedni do dużej wydajności
 • Większa wydajność procesu produkcji

Interested in our products or services?

Our highly trained sales personnel will answer all your questions or give you a presentation

Contact us