W przemyśle piekarniczym istnieje duża różnorodność nośników wielokrotnego użytku. Poza tym, źródło zanieczyszczeni może znacząco się różnić w zależności od rodzaju produktu wytwarzanego przez piekarnię. 

Czyszczenie przemysłowe mocno zanieczyszczonych tac piekarniczych oczywiście wymaga innego podejścia niż czyszczenie skrzynek, w których był ułożony zapakowany chleb. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej branży firma Numafa może zaoferować rozwiązania do czyszczenia i obsługi:

  • Skrzynek piekarniczych
  • Koszy Omega
  • Wózków
  • Tac piekarniczych, form i innych przyrządów używanych w piekarni
  • Form do chleba
  • Przenośników
  • Palet plastikowych
  • Podkładów

Poza silnym czyszczeniem produktów wymienionych powyżej, nośnik suchego produktu jest często kluczowy, ponieważ finalny produkt, z lub bez opakowania papierowego, można umieścić w nośniku produktu. Odpowiednie maszyny można znaleźć w poniższych linkach. Oczywiście można również skontaktować się z jednym z naszych pracowników działu sprzedaży.

Myjki skrzynek

Myjki pojemników

Myjki palet

Opcje suche

Interested in our products or services?

Our highly trained sales personnel will answer all your questions or give you a presentation

Contact us