Urządzenia do odwracania skrzynek z różnymi opcjami

Nośniki produktów często są myte otwartą stroną skierowaną w dół, więc produkt należy przechylić przed lub po procesie mycia. Urządzenie do odwracania firmy Numafa przechyla produkty wzdłuż lub prostopadle do kierunku transportu.

Buizenkantelaar
Optional for this machine


  • Wzdłużne urządzenie do przechylania
  • Prostopadłe urządzenie do przechylania
  • Rurowe urządzenie do przechylania
  • Rynna przechylająca (obrotnica C)
  • Pneumatyczne urządzenie do przechylania