Łatwy dostęp w celu konserwacji

Nośniki produktów można transportować za pomocą plastikowych taśm przenośników. Taśmy przenośników można ustawić w poziomie, pod kątem lub nachylone. W zależności od ustawienia i zastosowania zostanie dobrany odpowiedni rodzaj taśmy, np. taśmy o dużym lub małym tarciu. Z powodu budowy modułowej plastikowych taśm przenośników można je łatwo i szybko dostosować do różnych długości, szerokości i wysokości.

Kunstof Transportband 2

Characteristics of this product


  • Solidna konstrukcja
  • Higieniczne budowa
  • Łatwy dostęp w celu konserwacji
  • Części zużywające się są łatwe do wymiany
  • Opcjonalnie dostępne z wanienką ściekową pod transporterem
  • Opcjonalnie dostępny z ruchomymi prowadnicami bocznymi
  • Opcjonalnie dostępny z taśmą o konstrukcji samoprowadzącej