Tunele suszące mogą być pojedyncze lub podwójne

Aby uzyskać 100% wynik suszenia, produkty można transportować przez tunel suszący. W tym celu konieczne jest, aby większość przyległej do produktu wody była najpierw usuwana przez sekcję nadmuchu.

W tunelu suszącym produkty przechodzą przez kilka otworów nadmuchowych, z których wydmuchiwane jest gorące powietrze o temperaturze 100°C. Tunel suszący jest całkowicie odizolowany i ma odpowiednie włazy inspekcyjne.

Droogtunnel
Optional for this machine


  • Tunele suszące są dostępne o długości 3 i 6 metrów.
  • Tunele suszące mogą być pojedyncze lub podwójne
  • Tunele suszące dostarczane w wersji standardowej są podgrzewane elektrycznie.